Annons Annons

Nr 49-50/2019

Inledare

Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp 1979

Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige.

(0 kommentarer)

Signerat

Komplementär och alternativ medicin – vad kan vi lära oss? 1981

Kanske är KAM:s popularitet ett tecken på misslyckande hos skolmedicinen? Med stress, svår arbetsmiljö, dålig kontinuitet och  tidsbrist finns det inte alltid tid att motivera och förklara och göra patienten så delaktig i vården som patientsäkerhetslagen kräver.

(1 kommentarer)

Debatt

Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen 1992

Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening.

(3 kommentarer)

Så vinner du pris som bästa handledare 1992

Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare.

(1 kommentarer)

Biotininterferens kan ligga bakom felaktiga analysresultat 1994

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen varnat för risken för felaktiga analysresultat på grund av biotininterferens. FDA är särskilt oroat för interferens som ger falskt låga troponinresultat, skriver Anders Larsson.

(1 kommentarer)

Nyheter

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården 1982

Efter de stora varslen på Stockholmssjukhusen samlar sig nu sjukvårdspersonal för att visa sitt missnöje. På bara några dagar har över 13 000 personer slutit upp. »Det finns en stor desperation«, säger en av initiativtagarna. 

(0 kommentarer)

Han blir doktor på läkaren som patient 1982

Mötet med en svårt cancersjuk läkare gjorde att Jonatan Wistrand – numera ST-läkare i allmänmedicin – började fundera på hur det är för en läkare att själv bli patient. Nu disputerar han vid Lunds universitet med en avhandling på det temat.

(1 kommentarer)

Sahlgrenska ska spara 400 tjänster 1983

400 tjänster ska bort när Sahlgrenska universitetssjukhuset ska spara en halv miljard kronor. Det beslutade sjukhusstyrelsen på tisdagen. »Min absoluta ambition är att ingen ska varslas«, säger sjukhusstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M).

(1 kommentarer)

Han är bäst på att presentera forskning – på 4 minuter 1983

Keivan Javanshiri, läkare och forskare inom demenssjukdom, är svensk mästare i att presentera forskning på fyra minuter. Hans tips? Var sparsam med powerpointen och använd gärna rekvisita.

(0 kommentarer)

Primärvårdsläkare i Västmanland kräver pengar till vårdcentralerna 1984

135 primärvårdsläkare har ställt sig bakom en protest mot Region Västmanland. De är bland annat kritiska till att riktade statsbidrag inte gått till primärvården.

(1 kommentarer)

Sörmland testar egen digital vård 1984

Sörmland har blivit ett nav för privata nätläkare som Min Doktor och Kry. Men hittills har regionen inte haft en egen digital lösning för primärvården. Nu ska ett pilotprojekt ändra på det.

(0 kommentarer)

Nytt avtal ger öppen tillgång till vetenskapliga artiklar 1984

Det svenska Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt avtal med förlaget Elsevier. Det innebär att svenska forskare återigen får tillgång till förlagets tidskrifter – och att alla svenska forskningsartiklar kommer kunna publiceras med öppen tillgång.

(0 kommentarer)

Utsläppen av medicinska gaser minskar 1985

Utsläppen av medicinska gaser har halverats sedan 2009. Det visar en ny miljörapport från Sveriges Kommuner och landsting. Alla regioner har minskat sin klimatpåverkan, men det skiljer stort.

(3 kommentarer)

Färre vill plugga till läkare i Polen 1986

Polen är det populäraste utbildningslandet för svenska läkarstudenter utomlands. Men söktrycket har minskat stadigt de senaste åren. Nu avråder Läkarförbundet från att börja en polsk läkarutbildning på grund av risken att hamna i kläm när AT avskaffas.

(0 kommentarer)

Krönika

»Man kan inte gå från död till födelse så snabbt, inte i huvudet.« 1995

Ibland är det bara två våningsplan som skiljer liv från död. På ett sjukhus vet man aldrig vad någon just varit med om eller vad någon just ska konfronteras med. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika.

(1 kommentarer)

Kultur

50 år med koloskopi och polypektomi - Berättelsen om utvecklingen av en framgångsrik metod 2028

I år är det 50 år sedan som man för första gången genomförde en endoskopisk undersökning av hela kolon och tog bort polyper proximalt om rektum. På 1990-talet visade studier att polypektomi skyddar mot insjuknandet i kolorektalkancer, vilket blev grunden för införandet av kolorektalkacerscreening. Läkartidningens artikel beskriver utvecklingen av en framgångsrik metod.

(0 kommentarer)

Pek till salu! 2031

»Du står på mitt pek, så står jag på ditt«, tycks vara en vanlig överenskommelse mellan akademiker i jakten på publikationsmeriter – och de som har råd kan köpa sig medförfattarskap enligt diverse prislistor. Stephan Rössner pekar ut en mindre upplyst sida av akademisk publicering.

(4 kommentarer)

Människor & möten

»Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös« 2033

Arash Sanari, specialist i allmänmedicin, berättar i sin debutbok »Sverigevänner« om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, lyckades bli svensk till 90 procent. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Dalia Merkland 1997

Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden. 

(0 kommentarer)

Reflexion

Det livsviktiga syret 1997

»Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tidig eller sen konvertering vid förmaksflimmer? - En stor andel av patienterna spontankonverterar till sinusrytm 1998

Patienter med förmaksflimmer behandlas ofta med akut el- och läkemedelskonvertering för att återställa sinusrytm, men nya data visar att många patienter spontankonverterar till sinusrytm inom 2 dygn även utan behandling. Är vi för snabba med att konvertera våra förmaksflimmerpatienter med symtom?

(3 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare 2000

I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden.

(0 kommentarer)

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg 2001

En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon.

(0 kommentarer)

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar 2002

Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige.

(0 kommentarer)

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt 2002

En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården - Granskning av 102 Ivo-ärenden inom ögonsjukvården 2004

Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Torakal aktinomykos – allvarlig sjukdom och en diagnostisk svår utmaning - Men med rätt behandling är prognosen god 2009

Aktinomykos i toraxregionen är en sällsynt men allvarlig sjukdom. Diagnostiken är svår eftersom bakterien kräver specialmedium och lång tid för att växa. Här presenteras tre patientfall som illustrerar kliniken och de diagnostiska svårigheterna. 

(1 kommentarer)

Neonatal purulent parotit ovanlig men potentiellt allvarlig infektion - God prognos med intravenös antibiotikabehandling tidigt 2012

Infektionen är ovanlig och karaktäriseras av svullnad, ömhet och rodnad över glandula parotis. Tillståndet drabbar vanligtvis tidigare helt friska barn som är ett par dagar till en månad gamla.

(0 kommentarer)

Rapport

HUVS – sällsynt men inte ofarlig vaskulit associerad med urtikaria - Svensk studie visar en årlig incidens på 0,7 fall per miljon invånare 2014

Hypokomplementemiskt urtikariellt vaskulitsyndrom (HUVS) är en sällsynt men potentiellt allvarlig immunkomplexmedierad vaskulit. Hudbiopsi, inklusive immunfluorescensmikroskopi, är en central del av utredningen, och förekomst av antikroppar mot komplementproteinet 1q (anti-C1q) har hög sensitivitet för HUVS.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!