Annons
Annons Annons

Nr 1–3/2020

Signerat

Nyårskarameller 5

Läkarförbundet kommer att driva frågan in i kaklet för att regeringen och samarbetspartierna ska gå i land med de utlovade förbättringarna.

(0 kommentarer)

Debatt

Totalkostnadsperspektiv viktigt för att hantera ökande patientvolymer 16

Med ett ökande patienttryck är det angeläget att arbetet med att ta ett helhetsgrepp om vårdkostnaderna och att optimera verksamhets- och patientflöden på klinikerna ges högsta prioritet, skriver Pierfrancesco Mirabelli och medförfattare.

(0 kommentarer)

Kvalitetsredovisningen av farmakologisk onkologi måste utvecklas 16

Åke Andrén-Sandberg har studerat registerdata för pankreascancer och blev glatt överraskad över att fyra olika data kan ge en god bild av cancerkirurgins kvalitet. Men omvårdnaden mäts inte, de som inte blir opererade ses inte alls, och onkologin hamnar fullständigt under radarn.

(0 kommentarer)

Nyheter

Vårdcentralsläkare bland de omkomna i flygkraschen i Iran 6

En läkare som arbetade på en vårdcentral i Tumba dog tillsammans med sin familj i flygkraschen i Iran. Nu sörjs familjen på vårdcentralen, rapporterar tidningen Mitt i. 

(0 kommentarer)

40 fler allmänläkare behövs för Sörmlands listningstak 6

Max 1 500 patienter per färdig specialist. Det är en del av det listningstak som regionstyrelsen i Sörmland röstat igenom. Det kräver dock att man anställer ytterligare 40 läkare, vilket kan bli en utmaning.

(1 kommentarer)

Nytt sparpaket väntar Akademiska sjukhuset 7

Akademiska sjukhusets kostnader fortsätter att öka. Nu skärper styrelsen kravet på att verksamheterna ska hålla sig inom budgetramarna. Antalet årsarbetare måste minska och varsel är inte uteslutet.

(0 kommentarer)

AI var lika bra som patologer på att hitta prostatacancer 7

Ett AI-system utvecklat av forskare vid Karolinska institutet var lika bra som världsledande uropatologer på att identifiera och gradera prostatacancer i vävnadsprover, enligt en studie i Lancet Oncology.

(0 kommentarer)

Umeå medicinska studentkår slutar flyga 8

Umeå medicinska studentkår har antagit en »stanna på marken-policy« för att minska sin klimatpåverkan genom flygande. »Det sänder viktiga signaler till universitetsledningen«, säger initiativtagaren.

(5 kommentarer)

Lägstanivå viktigt krav från läkarkåren inför avtal 2020 8

Läkarförbundet har i dag lämnat sina yrkanden i avtalsrörelsen till Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Förbundet vill ha ett ettårsavtal med löneökningar på minst 3 procent.

(0 kommentarer)

Milstolpe i svensk sjukvårdshistoria 10

För femtio år sedan infördes »7-kronorsreformen« i Sverige. Den förändrade läkarnas arbetsvillkor i grunden. De fick tidlön och de enorma lönegapen mellan olika specialiteter försvann – men det påverkade även kontinuiteten och minskade läkarnas inflytande.

(5 kommentarer)

Krönika

»Sedan minns jag hur de kastar sig mot den röda larmknappen och salen fylls med människor.« 19

Det är vår, med en mild sol som silar in genom tallarna utanför fönstret, trivsam stämning bland kollegorna i kvinnoklinikens konferensrum. Men i minnet är avståndet inte alls stort till förlossningsrummet där de egna barnens liv, i två fall av tre, kunde räddas bara tack vare samma kollegors iskalla professionalism. Max Hedmark berättar i sin krönika.

(10 kommentarer)

Kultur

7-kronorsreformen synad utifrån - »Läkarförbundet måste visa god vilja och anpassa sig trots intern kritik« 62

7-kronorsreformen väckte uppmärksamhet på sin tid – även utomlands. Inte minst kom amerikanska forskare att intressera sig för hur »socialized medicine« slog igenom på bred front i Sverige. Peter Garpenby, docent, Linköpings universitet, berättar om de utländska forskarnas analyser.

(3 kommentarer)

Det kom ett brev … - Gammal läkare – en insiderrapport 64

Har man arbetat i 55 år som doktor utan att lyckas bota sin kärlek till yrket blir man tankfull när inbjudan kommer till den egna avskedsfesten. Sven Britton, professor emeritus, Stockholm, skriver om en kliniskt verksam 81-åring som bävar för uppbrottet.        

(6 kommentarer)

Människor & möten

Han pausar sin läkarkarriär för att jobba i regeringskansliet 65

Daniel Johansson, leg läkare, doktorand, har pausat läkarkarriären för att arbeta som politiskt sakkunnig hos socialminister Lena Hallengren
i regeringskansliet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna-Clara Hollander 21

Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ett nytt decennium! 21

»… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården - Nu finns nya rekommendationer för läkemedelsbehandling 22

Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi.

(0 kommentarer)

Nya rön

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser 24

I en nyligen publicerad genomgång illustreras fallgropar när icke-randomiserade studier sammanvägs. Detta belyses genom exemplet kardiovaskulära läkemedel och fallrisk.

(0 kommentarer)

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati 24

En studie visar att barn som drabbats av lätt hypoxisk ischemisk encefalopati vid födseln har lägre resultat på kognitivt test jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad.

(2 kommentarer)

Geografisk analys av epilepsi och socioekonomi i Göteborg 25

I en studie undersöktes om det gick att se samband mellan förekomst av epilepsi respektive epilepsirelaterade ambulansuppdrag och socioekonomiska variabler i Göteborg.

(0 kommentarer)

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer 25

En amerikansk studie i New England Journal of Medicine visar att det kan vara möjligt att identifiera förmaksflimmer med hjälp av en app via en smartklocka. 

(0 kommentarer)

Temainledning

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom 26

I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.  

(0 kommentarer)

Temaartikel

Hur migration påverkar den psykiska hälsan - Epidemiologiska perspektiv 27

Utrikesfödda i Sverige, inklusive flyktingar, har högre risk för psykossjukdom och PTSD men lägre risk för alkoholberoende och suicid än svenskfödda. Vad gäller depression och ångest har flyktingar högre risk än andra utrikesfödda.

(0 kommentarer)

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige - Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid 31

De första tio åren i Sverige använder utrikesfödda mindre psykiatrisk vård än svenskfödda. Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid. 

(0 kommentarer)

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten - Kunskap, självreflektion och vårdenhetens arbetssätt kan skapa förutsättningar för ett bra möte 35

Artikeln diskuterar gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang med särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten. 

(0 kommentarer)

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor - Påfrestande exiltillvaro kan påverka resultat av behandling vid posttraumatisk stress 39

Vi ger här exempel på evidensbaserad transkulturell metodutveckling, med ett särskilt fokus på vuxna och behandling av post­traumatisk stress, kulturmöten och områden i behov av utveckling, skriver Sofie Bäärnhielm och Frida Johansson Metso.

(1 kommentarer)

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg 43

Bemötandet har stor betydelse för människors upplevelse av värdighet, identitet, livskänsla och i förlängningen hälsan. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!