Tobias Karlsson, som bedriver sin forskning vid plastikkirurgiska klinikens lymfödemcentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tog emot priset – ett diplom och 500 amerikanska dollar – av presidenten för kongressen, professor Cristóbal Papendieck. Världskongressen hölls i september 2019 i Buenos Aires, Argentina.